top of page

درباره ما

دروازه شما به ماجراهای باورنکردنی

Lootrips از شما در سفری برای کاوش در کانادا استقبال می کند. ما یک آژانس مسافرتی هستیم که در سال 2023 توسط تیمی از پارسیان با هدف ارائه تجربیات استثنایی سفر برای مردم ایران تاسیس شد. تیم پرشور و باتجربه ما برای ایجاد خاطرات فراموش نشدنی از طریق سفرهای یک روزه و سفرهای چند روزه خود را وقف کرده است.

pexels-asad-photo-maldives-240526.jpg
bottom of page